Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cejchování
dříve používaný termín pro kalibraci meteorologických přístrojů.
Termín je odvozen od slova cejch, které pochází z něm. Zeichen „znamení, značka“.
angl: calibration, test slov: ciachovanie něm: Eichung f, Kalibration f, Prüfung f, Test m fr: étallonage m, calibration f rus: калибровка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: