Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cejchování
dříve používaný termín pro kalibraci meteorologických přístrojů.
angl: calibration, test slov: ciachovanie něm: Eichung f, Kalibration f, Prüfung f, Test m rus: калибровка fr: étallonage m, calibration f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: