Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iridescence
v atmosférické optice synonymum pro irizaci oblaků. V současné odborné literatuře, zejména anglosaského původu, se tento termín vůči irizaci upřednostňuje. V obecném smyslu však jde o širší optický pojem označující vznik barevných odstínů na některých površích, kdy vzhled těchto odstínů závisí na úhlu pohledu, event. na úhlu dopadu světelných paprsků.
angl: iridescence slov: iridescencia rus: иридесценция, радужность, сиридизация  2014
podpořila:
spolupracují: