Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

EUMETCast
systém přenosu družicových snímků, dat a odvozených meteorologických produktů prostřednictvím komerčních telekomunikačních družic, provozovaný organizací EUMETSAT.
angl: EUMETCast; slov: EUMETCast; něm: EUMETCast; fr: EUMETCast m; rus: ЕВМЕТКаст  2014
podpořila:
spolupracují: