Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiohorizont
syn. obzor elektromagnetický – spojnice bodů na zemském povrchu kolem zdroje elmag. záření, v nichž jsou paprsky vyslané vysílačem k povrchu tečné. Vlivem atmosférické refrakce je radiohorizont vzdálenější než tzv. místní i ideální obzor. Za předpokladu hladkého zemského povrchu je poloměr radiohorizontu přibližně vyjádřen vztahem
Rrh=2R ef.h,
kde Rrh je poloměr radiohorizontu v km, Ref efektivní poloměr Země v km rovný 4/3 skutečného zemského poloměru a h výška antény nad zemským povrchem v m. Stř. hodnota zvětšení poloměru radiohorizontu oproti ideálnímu obzoru činí 18 %.
angl: radio horizon slov: rádiohorizont rus: радиогоризонт něm: Radiohorizont m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: