Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zvrat počasí
náhlá a výrazná změna počasí, způsobená zpravidla rychlou přestavbou povětrnostní situace, spojená s výměnou vzduchových hmot značně odlišných vlastností.
angl: abrupt change of weather; slov: zvrat počasia; něm: Wettersturz m; rus: резкое изменение погоды  1993-a1
podpořila:
spolupracují: