Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

interglaciál
syn. doba meziledová – fáze kvartérního klimatického cyklu mezi dvěma glaciály, vyznačující se ve stř. zeměp. šířkách značným zmírněním klimatu, a tím i ústupem zalednění, především pevninského ledovce. Nástup relativně kratších interglaciálů bývá náhlý a následuje bezprostředně po nejchladnější fázi předchozího glaciálu. Pro interglaciál je typický nárůst zalesnění krajiny a intenzivní vývoj půd. Viz též kvartér, holocén.
angl: interglacial slov: interglaciál něm: Interglazial n rus: интергляциальная фаза, межледниковый период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: