Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická lodní doplňková
meteorologická stanice na pohybující se lodi, která je vybavena jen nejnutnějšími spolehlivými met. přístroji a předává kódované zprávy o přízemních met. pozorováních.
angl: supplementary ship station; slov: lodná doplnková meteorologická stanica; něm: Ergänzungs-Schiffsstation f; rus: дополнительная судовая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: