Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás přenosový suchý
řidčeji používané syn. intruze (průnik) suchého vzduchu.
angl: dry intrusion; slov: suchý prenosový pás; něm: trockenes Förderband; rus: вторжение (интрузия) сухого воздуха  2014
podpořila:
spolupracují: