Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohypsa absolutní
v meteorologii obvykle čára spojující místa se stejnou výškou standardní izobarické hladiny (plochy) nad hladinou moře, vyjádřenou v geopotenciálních metrech. Pomocí absolutní izohypsy znázorňujeme barický reliéf, v němž absolutní izohypsy vyšších hodnot vymezují oblast vyššího tlaku vzduchu a naopak. V met.službě se zakreslují obyčejně po 40, popř. 80 geopotenciálních metrech.
angl: absolute isohypse slov: absolútna izohypsa rus: абсолютная изогипса něm: absolute Isohypse f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: