Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohypsa absolutní
v meteorologii izohypsa spojující místa se stejnou výškou standardní izobarické hladiny (plochy) nad hladinou moře, vyjádřenou v geopotenciálních metrech. Pomocí absolutních izohyps znázorňujeme absolutní barickou topografii, v níž absolutní izohypsy vyšších hodnot vymezují oblasti vyššího tlaku vzduchu a naopak. Na mapách absolutní topografie se zakreslují obyčejně po 40, popř. 80 geopotenciálních metrech.
angl: absolute isohypse slov: absolútna izohypsa něm: absolute Isohypse f rus: абсолютная изогипса  1993-a3
podpořila:
spolupracují: