Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ohřev stratosférický náhlý
angl.: sudden stratospheric warming slov.: náhle stratosférické oteplenie něm.: plötzliche Stratosphärenerwärmung f fr.: réchauffement stratosphérique soudain rus.: внезапное стратосферное потепление  2020
podpořila:
spolupracují: