Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiosondáž
Termín se skládá z komponentu radio- (viz radiace) ve smyslu „používající rádiové vlny“ a slova sondáž.
angl: radiosounding; slov: rádiosondáž; něm: Radiosondierung f; rus: радиозондирование  1993-a1
podpořila:
spolupracují: