Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiosondáž
angl: radiosounding; slov: rádiosondáž; něm: Radiosondierung f; rus: радиозондирование  1993-a1
podpořila:
spolupracují: