Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiosondáž
angl: radiosounding slov: rádiosondáž něm: Radiosondierung f rus: радиозондирование  1993-a1
podpořila:
spolupracují: