Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření směřující nahoru
málo používané označení pro úhrn odraženého globálního slunečního záření a záření zemského, resp. atmosféry směřujícího od zemského povrchu. Viz též záření směřující dolů.
angl: upward radiation slov: žiarenie smerujúce nahor něm: Aufwärtsstrahlung f, aufwärtsgerichtete Strahlung f rus: радиация направленная вверх  1993-a3
podpořila:
spolupracují: