Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trvání bouřky
doba od prvního do posledního zahřmění. V pozorovatelské praxi se považuje za konec bouřky, neozve-li se hrom po dobu 10 až 15 min. Bouřka nejčastěji trvá 0,2 až 0,3 h, může však trvat i několik hodin. Viz též pozorování bouřek, mapa izobront, mapa izoceraunická, den s bouřkou.
angl: duration of thunderstorm; slov: trvanie búrky; něm: Gewitterdauer f; rus: продолжительность грозы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: