Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zařízení pro odběr kapalných usazených srážek
zařízení, které slouží k zachycování, odběru a měření kapek usazených srážekmlhy nebo oblaku, nebo jen ke zjišťování doby ovlhnutí. Jeho čidlem je teflonové síto, případně jejich soustava. Monitorovací pasivní zařízení jsou používána  např. v horských oblastech, nebo oblastech tropických mlžných pralesů. Aktivní zařízení, v nichž je proud vzduchu s kapkami mlhy podporován ventilátorem, mají převážně staniční využití a lze je využívat i v nižších nadmořských výškách. Nepřesně je zařízení pro odběr kapalných usazených srážek nazýváno mlhoměr.
darez, úprava podle Fišáka
angl.: fog gauge slov.: merač hmly rus.: измеритель тумана něm.: Nebelmesser m  2019
podpořila:
spolupracují: