Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa kinematická souborná
druh kinematické mapy, na kterou se zakreslují smluvenými znaky středy cyklon a anticyklon, jejich trajektorie, demarkační čáry aj. Podklady se získávají z analyzovaných přízemních či výškových map za období několika po sobě jdoucích dnů. Tato mapa umožňuje jednoduše znázorňovat synop. procesy ve vhodně vybraných časových obdobích a v různých výškových hladinách, upřesňovat synoptické typy a vybírat metodou analogů povětrnostní situace pro předpověď počasí, vymezovat přirozená synoptická období a přestavbu povětrnostní situace.
angl: summary kinematic chart slov: súborná kinematická mapa rus: сводная кинематическая карта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: