Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

počítač jader Aitkenův
přístroj ke zjišťování koncentrace kondenzačních jader ve vzduchu. Je tvořen komůrkou, v níž se sledovaný vzorek nenasyceného vzduchu prudce ochladí vynucenou adiabatickou expanzí. Ochlazením dojde ke kondenzaci vodní páry na kondenzačních jádrech a vzniku zárodečných kapiček, které vypadávají na skleněnou destičku. Pomocí mikroskopu se určí počet kapiček usazených na plošné jednotky destičky a následně objemová koncentrace kondenzačních jader. Přístroj zkonstruoval skotský meteorolog J. Aitken (1839–1919) v roce 1880 a jeho původním účelem bylo měření koncentrace částic atmosférického prachu.
angl: Aitken counter of nuclei slov: Aitkenov počítač jadier rus: счетчик ядер Айткена něm: Kernzähler nach Aitken m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: