Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izobronta
izochrona spojující místa, v nichž v určitém dni byl ve stejné chvíli slyšet první hrom. Používá se např. ke sledování tahu bouřek. Viz též mapa izobront, izocerauna.
Termín zavedli něm. meteorologové W. von Bezold a C. Lang v r. 1879. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a βροντή [bronté] „hrom“.
angl: isobront; slov: izobronta; něm: Isobronte f; rus: изобронта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: