Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izobronta
čára spojující místa, v nichž v určitém dni bylo současně slyšet první hřmění. Používá se např. ke sledování tahu bouřek. Viz též mapa izobront, izocerauna.
angl: isobront slov: izobronta rus: изобронта něm: Isobronte f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: