Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

místo klimatické
místo, které má blíže nespecifické léčivé klima s příznivým léčebným nebo alespoň rekreačním účinkem na organizmus, ale nemá z tohoto hlediska udělen lázeňský statut. Viz též lázně klimatické.
slov: klimatické miesto něm: Klimastation f rus: климатическое место  1993-a1
podpořila:
spolupracují: