Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

turbosféra
spodní část atmosféry Země, v níž je vzduch promícháván turbulencí, která zabraňuje vytvoření difúzní rovnováhy, takže se s výškou nemění složení ovzduší, pokud jde o hlavní složky vzdušné plynné směsi. Turbosféra se rozprostírá od zemského povrchu do výšky asi 100 km a je od výše ležící difúzosféry oddělena turbopauzou. Turbosféra se prakticky shoduje s homosférou, podobně jako difúzosféra s heterosférou.
angl: turbosphere; slov: turbosféra; něm: Turbosphäre f; rus: турбосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: