Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

růžice směrová
znázornění hlavních, příp. i vedlejších světových stran. V meteorologii je směrová růžice pevnou součástí větrné korouhve, přičemž vizuálním porovnáním polohy otočné části směrovky vůči směrové růžici může být určován směr větru. Viz též růžice větrná.
angl: compass rose slov: smerová ružica něm: Windrose f rus: роза ветров  2020
podpořila:
spolupracují: