Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

růžice směrová
znázornění hlavních, příp. i vedlejších světových stran. V meteorologii je směrová růžice pevnou součástí větrné korouhve, přičemž vizuálním porovnáním polohy otočné části směrovky vůči směrové růžici může být určován směr větru. Viz též růžice větrná.
angl: compass rose; slov: smerová ružica; něm: Windrose f; rus: роза ветров  2020
podpořila:
spolupracují: