Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence nonizotropní
angl: non-isotropic turbulence slov: izotropná turbulencia něm: anisotrope Turbulenz f rus: неизотропная турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: