Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mrholení mrznoucí
mrholení, jehož kapičky okamžitě mrznou při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, které nejsou uměle zahřívány nebo ochlazovány. Při mrznoucím mrholení dochází buď k namrzání přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo slabě nad 0 °C, nebo k namrzání nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je výrazně záporná. Průvodním jevem mrznoucího mrholení je ledovka. V letecké meteorologii je místo mrznoucí používáno adjektivum namrzající.
angl: freezing drizzle; slov: mrznúce mrholenie; něm: Gefrierender Sprühregen m; rus: переохлажденная морось  1993-a3
podpořila:
spolupracují: