Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž ovzduší raketo-balonová
raketová sondáž ovzduší, při níž raketa startuje z velkého balonu v blízkosti nejvyššího bodu jeho výstupu. Tento způsob se v minulosti používal ke zvětšení výšky dostupu rakety.
angl: rockoon sounding slov: raketo-balónová sondáž ovzdušia rus: ракетно-баллонное зондирование něm: Raketen-Ballonsondierung f  1993-b2
podpořila:
spolupracují: