Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čepice kouřová
viditelná vrstva znečištěného vzduchu nad velkými městy a průmyslovými oblastmi, často s ostrou horní hranicí. Tvar i výška kouřové čepice závisejí především na charakteru počasí a denní době. Viz též zákal průmyslový.
angl: smoke blanket; slov: dymová čiapka; něm: Rauchwolke f; fr: nuage de pollution m; rus: дымовая шапка  1993-a1
podpořila:
spolupracují: