Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Zenkerův
angl: Zenker formula; slov: Zenkerov vzorec; něm: Zenker-Formel f; rus: формула Зенкера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: