Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osa anticyklony
1. čára, která spojuje středy anticyklony v různých výškových hladinách. Je nakloněna ve směru horiz. teplotního gradientu, tj. do teplého vzduchu. Sklon osy anticyklony je tím větší, čím je anticyklona více termicky asymetrická. Někdy se užívá i termín výšková osa anticyklony;
2. B. P. Multanovskij nazval osami anticyklon (osami anticyklonálních procesů) dráhy anticyklon.
angl: axis of anticyclone; slov: os anticyklóny; něm: Antizyklonenachse f; rus: ось антициклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: