Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bouřka advekční
bouřka v oblasti studené advekce za studenou frontou. Vznik advekční bouřky je podmíněn existencí absolutní instability atmosféry alespoň do výšky kondenzační hladiny a podmíněnou instabilitou atmosféry do výšky alespoň 4 až 6 km. V současné met. literatuře se toto označení vyskytuje již jen ojediněle.
angl: advective thunderstorm slov: advekčná búrka něm: advektives Gewitter n rus: адвективная гроза fr: orage d'advection m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: