Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

promíchávání izentropické
promíchávání vzduchu, při němž si jednotlivé vzduchové částice zachovávají konstantní entropii. K izentropickému promíchávání dochází např. tehdy, jestliže ve vzduchových částicích nenasycených vodní párou probíhají při turbulentním promíchávání adiabatické děje, tzn. potenciální teplota se s časem nemění.
angl: isentropic mixing slov: izentropické premiešavanie něm: isentrope Mischung f rus: изэнтропическое перемешивание  1993-a1
podpořila:
spolupracují: