Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak umělý
oblak vznikající v důsledku lidské činnosti. Mezi umělé oblaky řadíme kupovité oblaky vytvářející se nad komíny nebo chladícími věžemi průmyslových a energetických komplexů, při požárech způsobených člověkem, jaderných výbuších, dále kondenzační pruhy za letadly apod. Většinou jde o místní oblačnost. Viz též oblak průmyslový, oblak radioaktivní.
angl: artificial cloud slov: umelý oblak něm: künstliche Wolke f rus: искусственное облако  1993-a3
podpořila:
spolupracují: