Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

miska anemometrická
těleso zhotovené z plechu nebo umělé hmoty polokulového nebo kuželového tvaru, které klade proudícímu prostředí dutou stranou přibližně čtyřnásobně větší odpor než vypouklou stranou. Jde o základní součást miskového kříže anemometru. Anemometrická miska bývá opatřena tzv. trhací hranou, omezující vířivé pohyby na závětrné straně misky. Viz též anemometr miskový, systém anemometru miskový, měření rychlosti větru.
angl: cup of anemometer; slov: anemometrická miska; rus: чашка анемометра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: