Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vyplňování cyklony
stádium vývoje cyklony, při němž dochází k vzestupu atmosférického tlaku, zvláště ve středu cyklony, zmenšování horiz. tlakového gradientu, slábnutí cyklonální cirkulace a výstupných pohybů vzduchu. Tento proces je spojen se zmenšováním teplotní asymetrie cyklony, když je celý její prostor postupně v horiz. a vert. směru vyplňován studeným vzduchem. Při vyplňování cyklony slábnou nebo přestávají vypadávat srážky a obvykle se zmenšuje oblačnost. Cyklona postupně zaniká jako samostatný tlakový útvar, často u zemského povrchu rychleji než ve vyšších hladinách. Viz též cyklolýza.
angl: filling of a depression; slov: vyplňovanie cyklóny; něm: Auffüllen eines Tiefs n, Auffüllung einer Zyklone n; rus: заполнение циклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: