Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izanomála
čára spojující místa se stejnou odchylkou proměnné, v meteorologii a klimatologii se stejnou intenzitou meteorologické, resp. klimatické anomálie. Např. termoizanomály znázorňují teplotní anomálie, hyetoizanomály srážkové anomálie apod.
angl: isanomaly slov: izanomála něm: Isanomale f rus: изаномала  1993-a3
podpořila:
spolupracují: