Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čeření kouřové vlečky
jeden z tvarů kouřové vlečky. Vlečka je charakterizována velmi malým vert. rozptylem, zatímco laterální (boční) rozptyl může být významný. Čeření kouřové vlečky se vyskytuje v inverzní vrstvě při slabém proudění vzduchu.
angl: fanning slov: čerenie dymovej vlečky něm: Rauchfahne f rus: веерообразный шлейф загразнений, лентообразный факел fr: panache de fumée en éventail  1993-a1
podpořila:
spolupracují: