Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákon Boyleův
angl: Boyle law slov: Boyleov zákon rus: закон Бойля  1993-a1
podpořila:
spolupracují: