Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Boyleův
angl: Boyle law; slov: Boyleov zákon; něm: Boylesches Gesetz n; rus: закон Бойля  1993-a1
podpořila:
spolupracují: