Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch antarktický
vzduchová hmota vymezená geografickou klasifikací vzduchových hmot, s ohniskem vzniku vzduchové hmoty v oblasti Antarktidy. Jeho celoroční výskyt je typický pro antarktické klima. Na severu je ohraničen antarktickou frontou. Po celý rok je velmi studený, hlavně ve svých nižších vrstvách, což platí především pro jeho pevninskou formu, která se vytváří v antarktické anticykloně nad zaledněnými plochami Antarktidy a nad přilehlými zamrzlými moři.
angl: antarctic air; slov: antarktický vzduch; něm: Antarktikluft f; rus: антарктический воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: