Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva konstantního toku
angl: constant flux layer of atmosphere slov: vrstva konštantného toku 
podpořila:
spolupracují: