Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva konstantního toku
angl: constant flux layer of atmosphere; slov: vrstva konštantného toku; něm: constant flux layer f; rus: слой постоянных потоков в атмосфере  2019
podpořila:
spolupracují: