Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hřeben výškový
hřeben vysokého tlaku vzduchu ve střední a horní troposféře, identifikovatelný na mapách absolutní topografie 700 hPa a vyšších hladin. Pod výškovým hřebenem se obvykle vyskytuje nevýrazné tlakové pole nebo oblast nízkého tlaku vzduchu, tj. cyklona nebo brázda nízkého tlaku vzduchu. Viz též brázda výšková.
angl: upper-level ridge slov: výškový hrebeň něm: Höhenrücken m rus: высотный гребень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: