Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vorticita termální
rozdíl rel. vorticity na horní a dolní hranici dané vrstvy v atmosféře. Lze ji též vyjádřit vorticitou rychlosti termálního větru příslušejícího této vrstvě. Pole termální vorticity je úzce spjato s vývojem tlakového pole. Viz též teorie vývojová Sutcliffeova.
angl: thermal vorticity; slov: termálna vorticita; něm: vorticity des thermischen Windes f; rus: термическая завихренность, термический вихрь скорости  1993-a3
podpořila:
spolupracují: