Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ekoklimatologie
Termín se skládá z  řec. οἶκος [oikos] „dům, obydlí“ a slova klimatologie.
angl: ecoclimatology, ecological climatology slov: ekoklimatológia něm: Ökoklimatologie f fr: climatologie écologique f, écoclimatologie f rus: экология климатологическая  1993-a3
podpořila:
spolupracují: