Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ekoklimatologie
Termín se skládá z  řec. οἶκος [oikos] „dům, obydlí“ a slova klimatologie.
angl: ecoclimatology, ecological climatology; slov: ekoklimatológia; něm: Ökoklimatologie f; fr: climatologie écologique f, écoclimatologie f; rus: экология климатологическая  1993-a3
podpořila:
spolupracují: