Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diagram komfortu
syn. diagram pohodlí, diagram pohody – diagram se souřadnicemi teplota – vlhkost, který se používá především při hodnocení umělého mikroklimatu, vytvořeného klimatizací.
angl: comfort chart; slov: diagram komfortu; něm: Behaglichkeitsdiagramm n; fr: diagramme de confort m; rus: диаграмма комфорта, карта комфортности  1993-a2
podpořila:
spolupracují: