Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram komfortu
syn. diagram pohodlí, diagram pohody – diagram se souřadnicemi teplota – vlhkost, který se používá především při hodnocení umělého mikroklimatu, vytvořeného klimatizací.
angl: comfort chart slov: diagram komfortu něm: Behaglichkeitsdiagramm n fr: diagramme de confort m rus: диаграмма комфорта, карта комфортности  1993-a2
podpořila:
spolupracují: