Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kotlina mrazová
konkávní (dutý) útvar reliéfu, obvykle kotlina nebo úzké údolí, v němž se mrazy vyskytují častěji než v okolí a mají větší intenzitu. Jsou podmíněny především menší ventilací (provětráváním) a nahromaděním stud. vzduchu. Mrazová kotlina se může vytvořit i za umělými překážkami, např. za železničním náspem, který brání odtékání stud. vzduchu do nižších poloh. Viz též jezero studeného vzduchu.
angl: frost hollow, frost pocket; slov: mrazová kotlina; něm: Frostloch n; rus: котловина холодного воздуха, морозная ложбина, морозный карман  1993-a1
podpořila:
spolupracují: