Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radioecho
Termín je v obecném fyz. smyslu poprvé doložen v r. 1928. Skládá se z komponentu radio- (viz radiace) ve smyslu „týkající se rádiových vln“ a řec. ἠχώ [échó] „ozvěna“.
angl: radio-echo; slov: rádioecho; něm: Funkecho n; rus: радиоэхо  1993-a1
podpořila:
spolupracují: