Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění anticyklonální
proudění, při kterém mají proudnice anticyklonální zakřivení.
angl: anticyclonic flow slov: anticyklonálne prúdenie rus: антициклоническое течение něm: antizyklonale Strömung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: