Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění anticyklonální
proudění, při kterém mají proudnice anticyklonální zakřivení.
angl: anticyclonic flow; slov: anticyklonálne prúdenie; něm: antizyklonale Strömung f; rus: антициклоническое течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: