Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zmrazky
termín používaný pro formy náledí, která vzniká, když voda z úplně nebo částečně roztátého sněhu na zemi opět zmrzne, nebo když sníh při provozu vozidel na silnicích a cestách sníh zledovatí.
angl: ground ice; slov: zmrazky; něm: Bodeneis n; rus: осколки льда  1993-a3
podpořila:
spolupracují: