Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr převládající
syn. směr větru převládající – směr větru nejčastěji měřený nebo pozorovaný v daném místě za určité období, např. den, měsíc, sezonu nebo rok. Je jednou ze základních klimatických charakteristik určitého místa.
angl: prevailing wind; slov: prevládajúci vietor; něm: vorherrschender Wind m; rus: преобладающий ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: