Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa klimatická
angl: climatic chart; slov: klimatická mapa; něm: Klimakarte f; rus: карта климатов, климатическая карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: