Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gibli
místní název pro pouštní vítr převážně jv. a již. směru v Tunisku a Libyi.
Termín je variantou arabského slova kibli „jižní vítr“.
angl: gebli, ghibli slov: gibli něm: Gibli m fr: ghibli m, guebli m rus: гибли, джибли  1993-a3
podpořila:
spolupracují: