Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiopilotáž
angl: rawinsonde observation slov: rádiopilotáž rus: радиопилотаж něm: Radiowindmessung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: