Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proměnlivost meteorologického prvku interanuální
intersekvenční proměnlivost meteorologického prvku z roku na rok, vypočtená z prům. roč. hodnot meteorologického prvku. Patří k významným charakteristikám klimatu.
angl: interannual variability of meteorological element slov: interanuálna premenlivosť meteorologického prvku něm: interannuelle Schwankung des meteorologischen Elementes f rus: междугодовая изменчивость метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: