Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minidíry ozonové
časově rychle vznikající, avšak prostorově omezená zeslabení ozonové vrstvy s rozsahem 105 – 106 km2, která byla objevena až pomocí družicových měření. Tyto útvary jsou ryze dynamického původu a mění svoji polohu v závislosti na cirkulačních podmínkách spodní stratosféry a horní troposféry. Nejčastěji se vytvářejí ve středních zeměpisných šířkách a častěji na severní polokouli. Doba jejich životnosti je několik dnů. Četnost výskytu může ovlivnit charakter dlouhodobého vývoje stavu ozonové vrstvy nad zvolenou oblastí.
angl: ozone mini-holes; slov: ozónové minidiery; něm: Ozon-Minilöcher n/pl; rus: озоновые мини-дыры  2014
podpořila:
spolupracují: